Zbiorniki na olej opałowy baner

Zbiorniki na olej opałowy

Stosowanie oleju opałowego do celów grzewczych wymaga magazynowania go w dużych ilościach. Do tego celu służą zwykle zbiorniki z tworzyw sztucznych, których zalety sprawiają, że zarówno składowanie oleju do zasilania kotłowni, jak również ich eksploatacja, są bezpieczne, czyste i komfortowe.

Atuty te bez wątpienia posiadają polietylenowe zbiorniki na olej opałowy firmy Roth, których produkcję rozpoczęto w Niemczech ponad 30 lat temu.
Wrażliwość na potrzeby rynku, nowoczesne technologie wytwarzania, stała kontrola jakości, udokumentowana zgodność z wymaganiami nadzoru budowlanego sprawiają, że firma Roth należy dziś w Polsce do ścisłego grona głównych dostawców instalacji olejowych zarówno dla budownictwa indywidualnego, jak i przemysłowego.
Oferta firmy Roth w zakresie wyposażenia kotłowni olejowych jest szeroka i obejmuje, oprócz zbiorników jedno- i dwupłaszczowych o pojemnościach od 750 l do 2000 l, również kompletne oprzyrządowanie w postaci przyłączy. Jest to osprzęt do napełniania i poboru paliwa oraz odpowietrzania zbiorników, a także łączenia ich w baterie za pomocą odpowiednich pakietów.
Spore zróżnicowanie zbiorników pod względem kształtu i pojemności, możliwość łączenia ich w baterie, wybór pomiędzy zbiornikami jedno- i dwupłaszczowymi sprawiają, że możliwych jest wiele wariantów kotłowni. W zależności od zapotrzebowania można w nich składować nawet do 25.000 l oleju opałowego.

Materiały

Materiałem do produkcji zbiorników Roth jest polietylen wysokiej gęstości (PE-HD), a przy ich wytwarzaniu stosuje się metodę koekstruzji, dzięki której powstają dodatkowe zabezpieczenia.

Koekstruzja

Koekstruzja obraz

Koekstruzja, jako sposób produkcji elementów z tworzyw sztucznych, używana jest wprawdzie od kilkudziesięciu lat, ale dopiero firma Roth rozwinęła ją w swoich laboratoriach z myślą o użytkownikach zbiorników na olej opałowy. Proces, w tym przypadku, polega na jednoczesnym wytłaczaniu dwóch warstw polietylenu o różniących się właściwościach, tworzących jedną ściankę. Podczas kształtowania ścianki zbiornika zachodzi chemiczny proces zagęszczania struktury molekularnej w wewnętrznej warstwie polietylenu, przez co następuje polepszenie jakości otrzymanego tworzywa. W ten sposób powstaje zabezpieczenie przed promieniowaniem UV, ale przede wszystkim przed przenikaniem woni oleju przez ścianki zbiornika. Jest to o tyle istotne, że specyficzny zapach oleju opałowego, magazynowanego w dużych ilościach w kotłowniach, mógłby być uciążliwy dla jego użytkowników. użytkowników przypadku zbiorników Roth nie ma jednak takiego zagrożenia - długotrwałe i wszechstronne prace naszych fachowców pozwoliły dzięki metodzie koekstruzji uzyskać warstwę izolacyjną równa prawie połowie grubości ścianki zbiornika. Warto też wspomnieć, że zastosowanie koekstruzji nie ogranicza zdolności zbiorników do recyklingu.

Przykładowe warianty ustawienia zbiorników

 

zbiorniki opalowe - ustawienia szeregowe

ustawienia szeregowe zbiorników

ustawienia kątowe - potrzebne akcesoria

ustawienia kątowe- sposób odpowietrzania zbiornika

ustawienia kątowe 2 stopień akcesoria

ustawienia kątowe 2 stopień odpowietrzanie

 ustawienia blokowe - akcesoria

ustawienia blokowe -odpowietrzanie i napełnianie

Do utworzenia baterii zbiorników należy wykorzystać niezbędne akcesoria (przyłącza) - podstawowe G/GR w każdym przypadku, dodatkowo szeregowe R/RR, blokowe B, kątowe L, w ilościach zgodnych z numerem konfiguracji (na podstawie tabeli strony: 3, 4, 5 i 6 Katalogu Technicznego).

przyłącza podstawowe i szeregowe

przyłącza blokowe i kątowe