Uzdrowisko Horyniec (Dom Zdrojowy)

Obiekt: Uzdrowisko Horyniec (Dom Zdrojowy)
Produkt: bateria zbiorników KWT o pojemnosci 15 tys. litrów
Rok modernizacji: 2014
Miasto: Horyniec Zdrój