Roth Quick-Energy Tacker

 

System Roth Quick-Energy Tacker (QE) to innowacyjna technologia wykonania ogrzewania podłogowego w zabudowie mokrej. Pomysł na konstrukcję systemu oparty jest na rurze 5-cio warstwowej Roth X-Pert S5+ 14 mm, systemowej płycie izolacyjnej EPS 100 25 mm oraz mieszance specjalnego jastrychu anhydrytowego Roth QE. Ze względu na niewielką grubość zastosowanego jastrychu 20 mm nad rurą i min 35 mm całkowitej zabudowy, system Roth QE jest możliwy do zastosowania przede wszystkim w budynkach po renowacji. Ostatnia warstwa konstrukcji ogrzewania, czyli jastrych Roth QE, wytwarzana jest dopiero na miejscu budowy z komponentów dozowanych mechanicznie za pomocą sterowania komputerowego w ilości absolutnie niezbędnej do uzyskania żądanej grubości wylewki. Dzięki temu został wyeliminowany „błąd ludzki”, a materiał podawany na budowie za każdym razem zachowuje parametry zgodne z obowiązującymi normami PN-EN 13813 i DIN 18560.

System Roth QE wyróżnia się małą bezwładnością termiczną, bowiem aby osiągnąć temperaturę 32°C, potrzeba tylko ca. 1 h. Dla porównania systemy ogrzewania podłogowego z tradycyjnym jastrychem cementowym osiągają wartość wspomnianej temperatury dopiero po ca. 4 h!

W przypadku pól grzewczych do 200 m2 w regularnej bryle, jastrych Roth QE posiada właściwości bezskurczowe, które eliminują konieczność stosowania w systemie dylatacji.

 

Producent zastrzega możliwość zmian technicznych.

 

Elementy systemowe:


Rura 5-cio warstwowa do ogrzewania podłogowego X-Pert S5+ 14 mm

 

Systemowa płyta styropianowa EPS 100 25 mm

 

 

 
Taśma izolacyjna przyścienna

 

Profi l dylatacyjny

 

Tacker QE i spinka 14 mm

 

Śrubunek do rozdzielacza 14 mm x ¾”

 

Przekrój przez konstrukcję: