Belweder w Warszawie

belweder 

Obiekt: Belweder
Produkt: bateria zbiorników na olej opałowy ROTH DWT
Rok modernizacji: 2001
Miasto: Warszawa