Metoda tradycyjna

ogrzewanie podłogowe metoda tradycyjną

"Trzy kroki" systemowe ogrzewania podłogowego.  

Ogrzewanie podłogowe firmy Roth układa się w trzech krokach systemowych, zgodnie z dokładnymi obliczeniami i przy uwzględnieniu wszystkich przepisów. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej technologii obróbki wstępnej wszystkich składników systemu w powiązaniu z opatentowaną techniką układania, przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń do wbijania uchwytów. System oparty jest na 5-warstwowej rurze X-PERT S5 + o wymiarach 16/17/20 mm, składającej się z rury bazowej z PERT, otoczonej warstwą antydyfuzyjną EVOH, a następnie warstwą ochronną również z PERT. 

 

Krok pierwszy - izolacje

Metoda tradycyjna krok1

Wzdłuż wszystkich wznoszących się elementów konstrukcyjnych, takich jak: ściany, schody, filary, kolumny itd. zostaje ułożona taśma izolacyjna przyścienna. Następnie rozkładane są płyty izolacyjne. Zakładka płyt stwarza zamkniętą powierzchnię, która powoduje, że dodatkowa czynność polegająca na przykryciu całości folią staje się zbędna.

Krok drugi - rury

Metoda tradycyjna krok2

Mocowanie systemowych rur grzewczych ROTH odbywa się przy pomocy spinek wbijanych bezpośrednio w płyty izolacyjne specjalnym urządzeniem. Nadrukowana na płytach siatka umożliwia precyzyjne dotrzymanie odstępów rur grzewczych - zgodnie z projektem.                                                                                                                                                                          

Krok trzeci - połączenia

Metoda tradycyjna krok3

Po podłączeniu rury grzewczej ROTH do przewodu zasilającego i powrotnego rozdzielacza obwodów grzewczych oraz przed naniesieniem jastrychu instalacja zostaje sprawdzona pod względem szczelności podczas próby ciśnieniowej. 

 

Producent zastrzega możliwość zmian technicznych.