Oczyszczalnia Roth MicroStar SSB.

2016-03-01

Przeznaczona do oczyszczania ścieków bytowych w gospodarstwach domowych.

Innowacyjna technologia oczyszczania:

zgodnie z klasyfikacją Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), określana jako SSB (sequential stabilizing activated sludge proces), oparta jest o metodę osadu czynnego i w odróżnieniu do typowego SBR i posiada zintegrowaną stabilizację tlenową osadów ściekowych.

Zaprojektowana w taki sposób, że oprócz oczyszczania ścieków, dochodzi w niej także do stabilizacji osadów ściekowych w procesie napowietrzenia (umożliwia to rurowy napowietrzacz umiejscowiony w obu komorach technologicznych jednocześnie). Osady takie nie wymagają dalszej obróbki.

Zalety:

  • brak nieprzyjemnych zapachów;
  • brak procesów gnicia;
  • brak częstych kosztownych wywozów osadu;
  • znacznie zredukowane koszty eksploatacji.

Więcej informacji.