Dostępna nowa aplikacja Touchline+ na Androida.

2016-05-04

Daje możliwość sterowania domowymi systemami ogrzewania i chłodzenia.

 Po zainstalowaniu aplikacji można odczytać temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach, jak również sprawdzić i zmodyfikować zadane wartości temperatury i status roboczy całego systemu lub poszczególnych pokoi.

Nowa aplikacja Touchline pozwala na obsługę wielu systemów regulacji, nawet tych zlokalizowanych w różnych miejscach. Aplikacja umożliwia podgląd wszystkich regulatorów (można im przyporządkować odpowiednie nazwy), a wybranie określonego regulatora powoduje nawiązanie bezpiecznego połączenia z nim za pośrednictwem Roth-Portal-Server.

 Zainstaluj

Więcej informacji