Nowa oczyszczalnia ścieków Roth MicroSeptic z drenażem.

2017-05-15

Do oczyszczania ścieków bytowych w gospodarstwach domowych.

W maju 2017 r. pojawiły się w ofercie firmy ROTH nowe oczyszczalnie ścieków. Roth MicroSeptic to oczyszczalnie z drenażowym układem rozsączającym.
W zależności od liczby użytkowników dostępne są dwie wielkości oczyszczalni:

- dla 4 mieszkańców na bazie osadnika gnilnego Roth MicroSeptic 2000 l;

- dla 6 mieszkańców na bazie osadnika gnilnego Roth MicroSeptic 3000 l.

Więcej informacji.