Firma ROTH pomaga w walce z pandemią koronawirusa.

2020-05-05

Razem przeciwko COVID-19.

Tak jak wszyscy na świecie, tak również nasza firma stara się powstrzymać pandemię koronawirusa. Centrala ROTH wsparła domy opieki dla osób starszych oraz punkty pomocy ambulatoryjnej darowizną 12.000 masek ochronnych (tzw. masek chirurgicznych). Przekazano również 400 specjalistycznych masek oddechowych personelowi medycznemu zajmującemu się osobami zarażonymi koronawirusem. Darowiznę uzupełnia pięć niebieskich skrzyń serwisowych (widocznych na zdjęciu), które służą do higienicznego i bezpiecznego usuwania zużytego, podczas leczenia pacjentów z COVID-19, sprzętu ochronnego.

 Frank Fuchs, dyrektor Roth Hydraulics, spółki zależnej od Roth Industries, zakupił maski za pośrednictwem współpracującej firmy w Taicang w Chinach. Firma Roth pokryła koszty zakupu i transportu. Jak podkreśla Pani Christin Roth-Jaeger, dyrektor zarządzająca Roth industries: "Jest to niezwykle ważna i trudna sytuacja. Obecnie na całym świecie brakuje masek ochronnych. Aby pomóc, skorzystaliśmy z naszej sieci logistycznej w Chinach. W ten sposób możemy wesprzeć personel lekarski i pielęgniarski. Pamiętajmy, że starsi ludzie należą do grupy wysokiego ryzyka i powinni być szczególnie chronieni przed infekcją wirusową".