Certyfikat GKV dla Roth Industries GmbH & Co. KG.

2021-09-10

Atest Niemieckiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych. 

  
Niniejszy dokument potwierdza, że nasza firma wprowadziła Kodeks Postępowania Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych GKV)             i spełniła wymagania certyfikacji. Kodeks jest uzupełnieniem naszych zasad korporacyjnych, a celem jego wdrożenia jest jeszcze większe wsparcie poszczególnych spółek Roth w przestrzeganiu praw człowieka oraz zasad etycznych, społecznych i ochrony środowiska.

Kodeks jest wiążący dla wszystkich spółek Grupy Roth.