Jubileusz 75-lecia firmy ROTH

2022-12-01

Nasza centrala świętuje urodziny a my razem z nią !

Firma ROTH obchodziła niedawno 75-lecie swojej działalności. Na jubileuszowe spotkanie w siedzibie głównej w Niemczech zaproszono ponad 600 gości.
Organizatorzy przygotowali bogaty program, kilka zwrotów akcji, prezentację książki Manfreda Rotha, muzyczną podróż w czasie, liczne specjały kulinarne i atrakcje dla gości.

Po powitaniu Manfred Roth zrobił wszystkim pierwszą niespodziankę. Okazało się, że prawie w całkowitej tajemnicy napisał kolejną książkę. Wcześniej Manfred Roth wydał już pozycję „Od rzemiosła do światowego lidera rynku – życie dla firmy rodzinnej”. Najnowsza książka nosi tytuł „Od robotnika do przedsiębiorcy. Heinrich Roth przygotował nam drogę”. Autor opisuje w niej pełne wydarzeń życie swojego ojca, który położył podwaliny pod odnoszący sukcesy rodzinny biznes. Wyjaśnia, w jaki sposób Heinrich Roth utorował drogę do powstania i rozwoju Roth Industries. Książka zawiera imponujące relacje naocznych świadków na temat warunków ekonomicznych, społecznych i politycznych tamtych czasów.

Obecnie firmą zarządza już trzecie pokolenie - Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger i Dr. Anne-Kathrin Roth, która w swoim przemówieniu nawiązała do 75-letniej historii firmy i oceniła obecną sytuację: „Dzisiaj, w naszą rocznicę, możemy być razem naprawdę szczęśliwi! Nasza rodzinna firma ma się dobrze pod każdym względem. Poradziliśmy sobie z wyzwaniami, z którymi nieustannie stykaliśmy się w ciągu 75 lat rozwoju naszej firmy”.

W 2021 roku firma zatrudniająca 1400 pracowników na całym świecie osiągnęła skonsolidowany obrót grupy w wysokości 340 milionów euro. Pracownikom, a także ich rodzinom, podziękowano za ogromne zaangażowanie i pomoc, bez których ten wspólny sukces nie byłby możliwy. Pomimo obecnych trudnych czasów zarząd jest optymistyczny: „Jako firma rodzinna zawsze radziliśmy sobie znakomicie i stworzyliśmy w ten sposób świetną organizację, będącą światowym liderem na rynku”.

Dzięki swojej gamie produktów firma ROTH jest dobrze przygotowana do przyszłych wyzwań związanych z kryzysem energetycznym i klimatycznym. Oferuje rozwiązanie bieżących problemów energetycznych z kompletnym systemem składającym się z pompy ciepła, odpowiedniego zasobnika ciepła i ogrzewania płaszczyznowego. Wraz z coraz bardziej gorącymi i suchymi latami systemy chłodzenia powierzchniowego Roth i zbiorniki na wodę deszczową Roth stają się coraz ważniejsze. ROTH dostarcza maszyny dla przyszłej technologii wodorowej i oferuje systemy filtrów dla rosnących wymagań higienicznych.

ROTH – jedna marka wiele mocnych stron

   

Oddział ROTH w Polsce również celebrował jubileusz swojej firmy-matki. Było uroczyste spotkanie całego naszego teamu, wręczenie upominków przez Prezesa Zarządu Pana Artura Spólnika i wspólny radosny czas.

    

 

 
Historyczne kamienie milowe:

1947 r. założenie firmy przez Heinricha Rotha.

Od 1961 r. rozwój do międzynarodowej grupy firm zarządzanej przez Manfreda Rotha.
Od 2017 r. dzieci Manfreda Rotha, Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger i Dr. Anne-Kathrin Roth dołączyły do zarządu firmy. Oprócz czterech akcjonariuszy w jego skład wchodzą również CEO Matthias Donges i CAO Marcus Schmidt.

Pierwszy produkt – kocioł betonowy.
od 1960: specjalizacja branży na technikę grzewczą i sanitarną
od 1970: wejście w technologię tworzyw sztucznych
od 1980: koncentracja na systemach energetycznych
od 1990: ekspansja na technologie hydrauliczne i kompozytowe
od 2000: globalna ekspansja firmy
od 2010: ujednolicenie obszarów biznesowych i dywizji pod marką Roth
od 2020: dalszy rozwój zrównoważonego rozwoju i cyfryzacja