Dotacja dla mieszkańców Krakowa.

2014-02-20

Dofinansowanie montażu instalacji zbiorników na wodę deszczową. Szczegóły dotacji dla mieszkańców Krakowa. 

ulotka-dofinansowanie

Władze Krakowa zachęcają mieszkańców Miasta do zbierania wody deszczowej, poprzez przyznawanie specjalnych dopłat do zakupu i montażu instalacji służących do tego celu. W taki sposób krakowianie mogą lepiej oszczędzać wodę oraz zabezpieczyć się przez podtopieniami w czasie obfitych deszczów. Zgromadzona woda deszczowa może służyć do podlewania trawnika, ogrodu, mycia samochodu, a także do spłukiwania sanitariatów, prania i sprzątania.

W 2014 r. na dofinansowanie instalacji zagospodarowania wody deszczowej, retencję czy rozsączanie wody do gruntu Miasto przeznaczy 300.000,- zł. Pieniądze na dotacje będą pochodzić z budżetu miasta, a także z Wojewódzkiego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na stronie: www.bip.krakow.pl/?dok_id=59487.

źródło: portal www.krakow.pl