Nowe oczyszczalnie ROTH MS Compact.

2014-12-08

Zestaw oczyszczania oparty o metodę osadu czynnego w reaktorze SBR do oczyszczania ścieków.

oczyszczalnie ROTH MS Compact

Zestaw oczyszczalni do 5-ciu mieszkańców -przeznaczony do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych.

  • Technologia oczyszczania - oparta o metodę osadu czynnego w reaktorze SBR.
  • Trzy cykle technologii oczyszczania w ciągu doby - każdy cykl zawiera napełnianie zbiornika SBR ściekami, napowietrzanie dynamiczne i denitryfikację, recyrkulację osadu, sedymentację, odprowadzenie czystej wody.
  • Monolityczne zbiorniki oczyszczalni 2 x 2200 l z 2-komorowym osadnikiem wstępnym wytwarzane metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem gwarantującą stabilną i efektywną pracę.
  • Zgodność z normą zharmonizowaną EN 12566-3 z oznakowaniem w zakresie sprawności oczyszczania i wytrzymałości.
  • Oczyszczalnia stanowi urządzenie z eliminacją węgla i dodatkową denitryfikacją, co zapewnia klasę wody na odpływie C i D.