Nowe rozdzielacze obwodów grzewczych

2009-04-27

Nowe rozdzielacze obwodów grzewczych Roth w połączeniu z układem pompowo-mieszającym gwarantują zaawansowaną technikę działania ogrzewania podłogowego w układzie mieszanym.

przykładowy rozdzielacz obwodów grzewczych

Rozdzielacze obwodów grzewczych firmy Roth składają się z mosiężnych belek  zasilania i powrotu o możliwej liczbie przyłączeń od 2 do 12. Pomiędzy kolektory zasilające i powrotne wmontowane są uchwyty z ocynkowanej blachy stalowej. Uchwyty te służą do umocowania rozdzielacza w szafce, która w zależności od przyjętego rozwiązania może być montowana na- lub podtynkowo. W celu połączenia rozdzielacza z przewodami głównymi instalacji grzewczej, każdy kolektor po obu stronach posiada wyjścia boczne 1'' GZ. Montaż siłowników umożliwiają króćce znajdujące się na zaworach odcinających belek powrotu. W przypadku rozdzielacza uniwersalnego regulacja natężeń przepływu w każdym z obwodów grzewczych odbywa się wyłącznie na zaworach regulacyjnych, znajdujących się na belce zasilania, podczas gdy zawory regulacyjne w przypadku rozdzielacza z przepływomierzami znajdują się na belce kolektora powrotnego. Przepływomierze na belce zasilającej służą wyłącznie do zamykania przepływów w poszczególnych obwodach grzewczych. Do doboru nastaw na poszczególnych pętlach ogrzewania podłogowego służą specjalne diagramy.

Zestaw regulacyjno-mieszający przeznaczony jest do utrzymania stałej temperatury dopływu wody do rozdzielacza w ogrzewaniu podłogowym w zakresie 27-50 oC. Do bezpośredniego montażu po lewej lub prawej stronie rozdzielacza. Układ zawiera elektronicznie regulowaną pompę, termostatyczny 3-drogowy zawór mieszający z głowicą, zawór bypassowy z blokadą ciśnienia, ogranicznik temperatury, termometr, dwa zawory kulowe. W zależności od zastosowanego kotła może być stosowany w ogrzewaniu podłogowym o mocy do 10 kW. Sprawność i wysoką jakość działania gwarantuje elektroniczny system zabezpieczający przed przegrzaniem, wyłączający pompę po przekroczeniu temperatury 50oC.

Istnieje możliwość łatwej zabudowy całego układu w szafkach podtynkowych i natynkowych Roth.