Komputerowe programy obliczeniowe Roth

...planowanie jest proste

program obliczeniowy roth

W trosce o stałe wsparcie projektantów i wykonawców systemów instalacyjnych proponujemy pakiet oprogramowania Roth.

projektowanie jedno i dwururowych instalacji- program

Roth Instal-therm HCR  przeznaczony jest dla projektantów i wykonawców instalacji centralnego ogrzewania wodnego z grzejnikami konwekcyjnymi (dwu- i jednorurowych) lub płaszczyznowymi (podłogowymi i ściennymi zgodnie z normą EN 1264). Program wspomaga również projektowanie i regulację dwururowych obiegów czynnika chłodniczego w instalacjach klimatyzacyjnych. Czynnikiem obiegowym może być woda lub jedna ze zdefiniowanych w programie mieszanin niezamarzających.

Współpraca z innymi programami pakietu InstalSystem - OZC
Program Instal-therm jest aplikacją pakietu InstalSystem, który zawiera również program Instal-OZC służący do obliczania strat ciepła i sezonowego zapotrzebowania energii budynków, a opcjonalnie także program Instal-san do projektowania wewnętrznych instalacji wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

program do instalacji wodociągowych

Roth Instal-san wspomaga projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych, ciepłej wody użytkowej i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wprowadzanie danych odbywa się przez rysowanie schematu - rozwinięcia płaskiego, aksonometrycznego lub naniesienia rysunku instalacji na rzut.

W przypadku zainteresowania nabyciem oprogramowania prosimy o skorzystanie z formularza zamówienia i przekazanie go regionalnemu doradcy techniczno-handlowemu Roth zgodnie z regionem Państwa zamieszkania.

ikona PDF Lekcje do programów pakietu Roth Instal   [2,44 MB]