Przydomowe oczyszczalnie ścieków ROTH baner

Przydomowe oczyszczalnie ścieków ROTH

Wiele obszarów jest pozbawionych możliwości doprowadzenia sieci kanalizacyjnej bądź wybudowania centralnej oczyszczalni ścieków. Wynika to głównie z nieopłacalności takich inwestycji na terenach oddalonych od miast. W związku z tym, problem zagospodarowania ścieków gospodarczych rozwiązany zostaje poprzez zastosowanie przydomowych oczyszczalni. Ich wykorzystanie jest regulowane poprzez przepisy Norm Europejskich.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne, które wykorzystane są do produkcji przydomowych oczyszczalni ścieków, pozwoliły wypracować rozwiązanie niezwykle przyjazne dla środowiska. W pełni biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniają najnowsze przepisy oraz zalecenia związane z procesem oczyszczania ścieków bytowych. Oczyszczalnie ścieków ROTH są zgodne z wytycznymi, które zostały określone przez Europejskie Normy EN 12566-1 oraz EN 12566-3.

Przy projektowaniu oraz realizacji projektów przydomowych oczyszczalni ścieków wykorzystujemy ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie wykonawstwa zbiorników z polietylenu. Zbiorniki wykazują całkowitą szczelność i podlegają w 100% recyklingowi, co korzystnie wpływa na środowisko. Ponadto w pełni dostosowane są do określonego systemu , co stanowi gwarancję łatwego montażu całej oczyszczalni ścieków. Instalacja jest na tyle nieskomplikowana, że każdy użytkownik może samodzielnie ją wykonać przy postępowaniu zgodnym z instrukcją. Solidna i lekka konstrukcja oraz charakterystyczny sposób działania przydomowej oczyszczani niweluje koszty związane z eksploatacją oraz konserwacją.

Prezentujemy profesjonalne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekami bytowymi z gospodarstw domowych. Oferujemy oczyszczalnie przydomowe ścieków, w przystępnych cenach i zróżnicowanej formie, co pozwala na wybór optymalnego rozwiązania dla każdego obiektu. 


Proponujemy Państwu zapoznanie się ze szczegółami, zawartymi w katalogach dotyczących parametrów technicznych. Umieszczone tu zostały najistotniejsze dane opisujące przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ten sposób mogą Państwo wybrać najkorzystniejszy dla siebie produkt. 

Oczyszczalnia ROTH MicroStep Twinbloc

 

Producent zastrzega możliwość zmian technicznych.