Rura grzewcza X-PERT S5+

x-pert s5+ baner

Swoją wyjątkowość X-PERT S5 + zawdzięcza metodzie wytwarzania, polegającej na jedno-czesnym wytłaczaniu wszystkich warstw rury (metoda koekstruzji). Ten sposób produkcji sprawia, iż w polietylenie zachodzi proces zagęszczania struktury molekularnej, przez co następuje polepszenie jakości otrzymanego tworzywa. Rura Roth X-PERT S5 + znajduje zastosowanie zarówno w montażu ogrzewania podłogo-wego, jak i instalacji grzejnikowych. Składa się z rury bazowej z PERT otoczonej warstwą antydyfuzyjną EVOH, a następnie warstwą ochronną również z PERT. Pomiędzy poszczególnymi płaszczyznami występuje spoiwo dodatkowo wzmacniające konstrukcję rury.

Dzięki swojej budowie rura Roth X-PERT S5 + odznacza się szeregiem zalet:

 

  • jest odporna i stabilna podczas transportu i na budowie ze względu na ochronę warstwy EVOH przed uszkodzeniami (warstwa znajduje się w środku rury);
  • jest wyjątkowo wytrzymała na działanie szkodliwych czynników np. środków chemicznych;
  • posiada niezwykłą plastyczność i odporność na deformację nawet przy punktowym obciążeniu;
  • jest bardzo trwała i pozbawiona ryzyka tworzenia się pęknięć naprężeniowych na jej powierzchni;
  • dopuszcza maksymalną temperaturę pracy 90°C i maksymalne ciśnienie 6 bar.
Producent zastrzega możliwość zmian technicznych.