Zbiorniki DWT

Obok zbiorników jednopłaszczowych wytwarzanych tylko z polietylenu, Roth oferuje zbiorniki dwupłaszczowe o nazwie handlowej DWT, których wewnętrzne ścianki wykonane są również z tworzywa, a z zewnątrz chroni je stalowa osłona. Montaż tego rodzaju zbiorników, to doskonałe rozwiązanie w miejscach, gdzie nie ma możliwości budowy wanny wyłapującej olej (w przypadku zbiorników jednopłaszczowych jest to konieczne). To dodatkowe zabezpieczenie przed wyciekiem oleju w czasie awarii staje się zbędne, gdyż rolę tę spełniać może z powodzeniem podwójny płaszcz zbiornika. Oferta firmy obejmuje zbiorniki dwupłaszczowe o pojemnościach 1000 l, które można łączyć w baterie szeregowo, blokowo i kątowo uzyskując objętość magazynową do 15.000 l oraz 1500 l, które można łączyć w max baterię szeregową 5-ciu sztuk uzyskując pojemność 7500 l.

Na wyposażeniu zbiornika znajduje się mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa oraz optyczna sonda wycieku paliwa.

Przyłącze podstawowe G do zbiornika zawiera zestaw ssawny jednodrogowy 3/8" GW, systemowy układ zalewowy 2" GZ do podłączenia instalacji zewnętrznej, systemowy układ odpowietrzenia 1,5" do podłączenia instalacji zewnętrznej.

 

Objętość

Długość

Szerokość

Wysokość

Waga

1000 l

1100 mm

700 mm

1600 mm

84 kg

1500 l

1630 mm

770 mm

1950 mm

151 kg

 zbiorniki dtw przekrój

Wskaźnik szczelności DWT

Wskaźnik szczelności znajduje się w przednim prawym rogu pokrywy zbiornika. W przypadku pojawienia się oleju min 50 mm między osłoną blaszaną  a zbiornikiem wewnętrznym w okienku pojawia się napis ALARM.

wskaźnik szczelności dtw

Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa DWT

Odczyt ma charakter ogólnej informacji dla użytkownika o stopniu opróżnienia zbiornika. Istnieje możliwość występowania różnic w odczycie (dochodzące do kilkunastu procent). Różnice te spowodowane są samą konstrukcją wskaźnika oleju, jak i indywidualnym charakterem pracy danej instalacji olejowej (brak ciągłej pracy). W celu dokładniejszej orientacji co do stanu napełnienia zalecamy wyposażenie składu opału w elektroniczny osprzęt pomiaru poziomu oleju innego producenta (brak w ofercie firmy ROTH).

wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku dtw 

 

Producent zastrzega możliwość zmian technicznych