Zbiorniki na olej opałowy baner

Zbiorniki na olej opałowy

Stosowanie oleju opałowego do celów grzewczych wymaga magazynowania go w dużych ilościach. Do tego celu służą zwykle zbiorniki z tworzyw sztucznych, których zalety sprawiają, że zarówno składowanie oleju do zasilania kotłowni, jak również ich eksploatacja, są bezpieczne, czyste i komfortowe.

Atuty te bez wątpienia posiadają polietylenowe zbiorniki na olej opałowy firmy Roth, których produkcję rozpoczęto w Niemczech ponad 30 lat temu.
Wrażliwość na potrzeby rynku, nowoczesne technologie wytwarzania, stała kontrola jakości, udokumentowana zgodność z wymaganiami nadzoru budowlanego sprawiają, że firma Roth należy dziś w Polsce do ścisłego grona głównych dostawców instalacji olejowych zarówno dla budownictwa indywidualnego, jak i przemysłowego.
Oferta firmy Roth w zakresie wyposażenia kotłowni olejowych jest szeroka i obejmuje, oprócz zbiorników jedno- i dwupłaszczowych, również kompletne oprzyrządowanie w postaci przyłączy. Jest to osprzęt do napełniania i poboru paliwa oraz odpowietrzania zbiorników, a także łączenia ich w baterie za pomocą odpowiednich pakietów.
Spore zróżnicowanie zbiorników pod względem kształtu i pojemności, możliwość łączenia ich w baterie, wybór pomiędzy zbiornikami jedno- i dwupłaszczowymi sprawiają, że możliwych jest wiele wariantów kotłowni.

Materiały

Materiałem do produkcji zbiorników Roth jest polietylen wysokiej gęstości (PE-HD), a przy ich wytwarzaniu stosuje się metodę koekstruzji, dzięki której powstają dodatkowe zabezpieczenia.

Koekstruzja

Koekstruzja obraz

Koekstruzja, jako sposób produkcji elementów z tworzyw sztucznych, używana jest wprawdzie od kilkudziesięciu lat, ale dopiero firma Roth rozwinęła ją w swoich laboratoriach z myślą o użytkownikach zbiorników na olej opałowy. Proces, w tym przypadku, polega na jednoczesnym wytłaczaniu dwóch warstw polietylenu o różniących się właściwościach, tworzących jedną ściankę. Podczas kształtowania ścianki zbiornika zachodzi chemiczny proces zagęszczania struktury molekularnej w wewnętrznej warstwie polietylenu, przez co następuje polepszenie jakości otrzymanego tworzywa. W ten sposób powstaje zabezpieczenie przed promieniowaniem UV, ale przede wszystkim przed przenikaniem woni oleju przez ścianki zbiornika. Jest to o tyle istotne, że specyficzny zapach oleju opałowego, magazynowanego w dużych ilościach w kotłowniach, mógłby być uciążliwy dla jego użytkowników. użytkowników przypadku zbiorników Roth nie ma jednak takiego zagrożenia - długotrwałe i wszechstronne prace naszych fachowców pozwoliły dzięki metodzie koekstruzji uzyskać warstwę izolacyjną równa prawie połowie grubości ścianki zbiornika. Warto też wspomnieć, że zastosowanie koekstruzji nie ogranicza zdolności zbiorników do recyklingu.